2008/03/10

EZAGUTU BARAKALDO (asteleheneko goiza)

Astelehenean goizean, hau guztia ikasi genuen:
- Barakaldoko iragana:
Aintzinean, meategiak zeuden. Nerbioi itsasadarraren alboan Labe Garaiak (Altos Hornos) zeuden, eta meategietako meak kargaderoarekin beste herri batzuetara eramaten zituzten.
Erdi aroan, guda asko egiten zituzten lurraldeak irabazteko.Beraz, jauntxoek dorretxeetan bizitzen ziren babestuagoak egoteko. Dorretxeak lehio estu-estuak zituzten, geziak botatzeko baina oso zaila izateko sartzea. Ateak goian zeuden eta eskailerekin sartzen ziren. Horrela, erasoetan eskailerak kentzen zituztzen erasotzaileak ez sartzeko.
- Barakaldo gaur egun:
Orain, labe garaian zeuden industria guztiak kendu egin dituzte kutsadura asko sortzen zutelako. Lutxanan dauden industria guztiak ere kenduko dituzte auzo berria sortzeko.
Nerbioi gurutzatzeko hiru metodo daude: gasolinoa, autoentzako zubia eta metroa.
El Desierto plazan, erikin berriak egin dituzte burdinez eta egurrez labe garaiaren honorez.
Gaur egun, atarietan (Batzuetan), kontenedoreak ipini dituzte zaborra odien bidez zentraleraino eramateko eta motak klezifikatzeko. Gero bidoietan uzten da.

No hay comentarios: